Awat Bokani Aw Kasay Mp3

Awat Bokani - Aw Kasay (Official Music).mp3

Awat Bokani Xaw Mnm Aw Kasay.mp3

AWAT BOKANI - AMINÊ (OFFICIAL MUSIC).mp3

Awat Bokani Aw Goranyay Ka Badway Dagarey Zor.mp3

Awat Bokani - Aw Dllay Be Mnt Dabu (Official.mp3

Awat Bokani - Dariay Xam (Official Music).mp3

Awat Bokani - Bewazhn (Official Music).mp3

Barzan Ja3far Bo AWAT Bokani.mp3

Awat Bokani La Sjnawa😔.mp3

Awat Bokani - Ager Yary Mn Nabi (Official Music).mp3

Awat Bokani Xaw SHEREN.mp3

Awat Bokani 2018.mp3

Awat Bokani 2018.mp3

Shaze Gorani Awat Bokani😁😁.mp3

Awat Bokani 2018 Aw Goraniay Chawarei Bwn 😍.mp3

Awat Bokani Reben Muxtar.mp3

Dyar Ali 2019 ( Ashqana Zor Shaz ) Track1.mp3

Awat Bokani 2017( لەکەیەوە جموریت).mp3

Awat Bokani 2018 Dllm Ba Amw Aw Da Shazz 😻😻.mp3

Xoshtren Gorani Xaw Awat Bokani 2016.mp3

Awat Bokani.mp3

Awat Bokani.mp3

Awat Bokane 2018.mp3

Awat Bokani -Zor Kas (Official Music).mp3

Awat Bokani.mp3

Awat Bokani.mp3

Awat Bokane 《awkcha Taza Dagate Xosha.mp3

Hama Zirak Ay Xwda Charm Chya Zor Xosh 2017 😙.mp3

Awat Bokani Xaw 2016 LAYLA.mp3

Awat Bokani 2017 Nwe ئاوازی نوێ.mp3